Open: Mon - Sat: 7:30 am - 23:00 pm
Call: 0909.378.208

Đặc sản

Chả cá đỏ Lý Sơn vua của các loại chả cá
Đảo Lý Sơn
160.000 - 170.000/1kg VNĐ
https://www.facebook.com/thanh.tranthithu.96

Scroll to top