Open: Mon - Sat: 7:30 am - 23:00 pm
Call: 0909.378.208

Địa điểm tham quan, du lịch

Khu du lịch Biển Hồ
Gia Lai
Không cần mua vé VNĐ
Biển Hồ Tp. Pleiku Gia Lai Việt Nam
Làng gốm Thanh Hà
Hội An
Thanh Hà, Hội An

Scroll to top