Open: Mon - Sat: 7:30 am - 23:00 pm
Call: 0909.378.208

Mời mọi người xem Clip để biết cách người dân Lý Sơn thu hoạch, chế biến gỏi rong biển. Một đặc sản thiên nhiên rất ngon và hấp dẫn

Scroll to top