Open: Mon - Sat: 7:30 am - 23:00 pm
Call: 0909.378.208

Đặc sản

Mỳ Quảng Cây Trâm Núi Thành
Quảng Nam
20.000đ - 50.000đ VNĐ VNĐ
Quốc lộ 1A - xã Tam Anh - huyện Núi Thành
Chả cá đỏ Lý Sơn vua của các loại chả cá
Đảo Lý Sơn
160.000 - 170.000/1kg VNĐ
https://www.facebook.com/thanh.tranthithu.96

Scroll to top