Open: Mon - Sat: 7:30 am - 23:00 pm
Call: 0909.378.208

Địa điểm tham quan, du lịch

Khu du lịch Biển Hồ
Gia Lai
Không cần mua vé VNĐ
Biển Hồ Tp. Pleiku Gia Lai Việt Nam

Scroll to top